Een laatste groet

Er is stilte in het verlies van een dierbare. Op de momenten van afscheid kunnen de juiste woorden soms ontbreken. Bloemen kunnen de herinneringen vertalen en helpen bij verwerking in deze moeilijke periode en kunnen troost geven.

Een bloemstuk dat als laatste groet dient, wordt met veel aandacht gemaakt. Puur, persoonlijk en symbolisch in het gebruik van bloemen en materialen. Integer of juist uitbundig, de persoonlijke wensen staan centraal.  In een ontmoeting staan we stil bij de persoon die ontvallen is en stemmen we af wat passend en gewenst is in het maken van de laatste groet. 'Een glimlach naar boven, 

ik weet niet of je dat kunt zien. 

Ik wil er zo graag in geloven

en neem genoegen met misschien.'